WYKAZ KURSÓW i SZKOLEŃ

l.p.

Nazwa szkolenia

Ilość

godzin

Egzamin

uprawnienia

SPAWALNICZE

1

Spawacz -metodą-111 spawanie łukowego elektrodą otuloną, stale niestopowe

  190

I S Gliwice

2

Spawacz met -135(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych   190

I S Gliwice

3

Spawacz met -136(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych/drutem proszkowym   190

I S Gliwice

4

Spawacz -met-141(TIG) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych   190

I S Gliwice

5

Weryfikacja (przedłużenie) uprawnie spawacza    -

I S Gliwice

TRANSPORTOWE

6

Kierowca operator wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowych  67

Komisja UDT -LPG

7

Kierowca operator wózków jezdniowych specjalizowanych: -z wysięgnikiem ,lub -z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem  77

Komisja UDT- I WJO

8

Operator podestów, dźwigów i urządzeń dźwigowych. WBT  40

Komisja UDT-

9

Operator żurawi wieżowych. PDF  40

Komisja UDT- I Ż

10

Operator żurawi samojezdnych. PDF  40

Komisja UDT- II Ż

11

Operator żurawi przenośnych HDS. PDF  40

Komisja UDT- III Ż

12

Operator suwnic i wciągników sterowanych z poziomu roboczego  40

Komisja UDT- II S

13

Operator suwnic sterowanych z kabiny  40

Komisja UDT -I S

14

Operator wyciągów linowych (narciarskich) PDF  80

Komisja TDT

15

Bezpieczna wymiana butli gazowej w wózkach jezdniowych.  8

Egz. wewn.

16

Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych gazem LPG z obsługą stacjonarnych zbiorników gazu.  24

Komisja TDT

Komisja SEP- E3

17

Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych gazem LPG. PDF  24

Komisja UDT- II WJO

KONSERWACJA

18

Konserwator wózków jezdniowych.  80

Komisja UDT- WJK

19

Konserwator podestów, dźwigów i urządzeń dźwigowych  80

Komisja UDT

20

Konserwator suwnic,  80

Komisja UDT

21

Konserwator żurawi samojezdnych  80

Komisja UDT

22

Konserwator żurawi przenośnych.  80

Komisja UDT

23

Konserwator wyciągów linowych (narciarskich) PDF  80

Komisja TDT

BUDOWLANE

24

Dekarz.  140

Egzamin wewn.

25

Glazurnik – posadzkarz.  160

Egzamin wewn.

26

Malarz – tapeciarz.  140

Egzamin wewn.

27

Murarz – tynkarz. 160

Egzamin wewn.

28

Technolog robót wykończeniowych.  PDF  200

Egzamin wewn.

29

Zbrojarz – betoniarz.  200

Egzamin wewn.

30

Wykonywanie prac niebezpiecznych w tym prac na wysokości  42

Egzamin wewn.

31

Nadzór nad wyk. prac niebezpiecznych w tym prac na wysokości  42

Egzamin wewn.

BHP

32

BHP okresowe na stanowiskach robotniczych.  8

Tak

33

Bhp okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych.  8

Tak

34

Bhp okresowe pracodawców i osób kierujących pracownikami.  16

Tak

35

Bhp okresowe pracowników inżynieryjno – technicznych.  16

Tak

36

Bhp okresowe pracodawców pełniących obowiązki służby BHP.  64

Tak

37

Metodyka prowadzenia instruktarzu stanowiskowego.  18

Nie

38

BHP przy pracach na wysokości.  8

Nie

39

BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. PDF  5,5

Nie

ENERGETYCZNE

40

Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. PDF  80

Komisja SPE -E1

41

Dozór nad eksploatacją urządzeń elektro-energetycznych.  60

Komisja SPE- D1

42

Obsługa agregatów prądotwórczych  32

Komisja SPE- E1

43

Wykonywanie pomiarów elektrycznych.  60

Komisja SPE- E1

44

Dozór nad wykonywaniem pomiarów elektrycznych  60

Komisja SPE- D1

45

Wykonywanie i dozór nad wykonywaniem pomiarów ochronnych instalacji i urządzeń elektrycznych  80

Komisja SPE- E1, D1

46

Eksploatacja urządzeń energetycznych /ciśnieniowych/ PDF  40

Komisja SPE- E2

47

Obsługa sprężarek i urządzeń ciśnieniowych.  32

Komisja SPE- E2

48

Dozór nad eksploatacją urządzeń energetycznych.  60

Komisja SPE- D2

49

Palacz kotłów C.O  40

Komisja SPE- E2

50

Palacz kotłów olejowych  45

Komisja SPE- E2

51

Palacz kotłów wysokoparametrowych.  80

Komisja SPE- E2

52

Eksploatacja urządzeń gazowych. PDF  60

Komisja SPE- E3

53

Dozór nad eksploatacją urządzeń gazowych.  60

Komisja SPE- D3

54

Przedłużenie uprawnień E1, E2, E3 lub D1, D2, D3 -Kurs przygotowawczy(dla osób z wykształceniem kierunkowym lub uprawnieniami )  16

Komisja SPE- E1,E2,lubE3

MOTOROWODNE

55

Motorowodny

56

Licencja na holowanie narciarzy

Koszt egzaminu UDT – 152,00 zł

Koszt egzaminu SPE – 10% najniższej krajowej