Realizowany przez nas PROJEKT

Kurs Spawacza

Kursy i szkolenia prowadzone w oparciu o zatwierdzone programy szkoleniowe.

Sternik Motorowodny

Kursy i szkolenia prowadzone w oparciu o zatwierdzone programy szkoleniowe.

Obsługa BHP firm

Kursy i szkolenia prowadzone w oparciu o zatwierdzone programy szkoleniowe.

Projekt: Wsparcie zawodowe młodzieży z powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego

regulamin (6)   koordynator, doradca zawodowyProjekt: Wsparcie zawodowe młodzieży z powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego

ZAPRASZAMY NA DARMOWE SZKOLENIA

Rekrutacja rozpoczęta ! 

GRUDZIEŃ 2016 – MARZEC 2017 

- Spawacz metodą TIG w dwóch grupach materiałowych.

- Operator wózków specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem ,

  żurawi przenośnych i suwnic 

Projekt: Wsparcie zawodowe młodzieży z powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego

Wartość projektu: 345 464,60zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 310 164,60zł


Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i zdolności do zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), nisko kwalifikowanych z powiatu ełckiego, piskiego i oleckiego poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia zawodowego.
Główny rezultat projektu to podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez 45% osób o niskich kwalifikacjach oraz 35% osób długotrwale bezrobotnych.

 

 

Zapraszamy osoby:

  • do 29 roku życia
  • osoby bezrobotne w tym długotrwale
  • bierne zawodowo
  • Absolwenci szkół oraz osoby kształcące się zaocznie.

 

Dodatkowa punktacja za status: kobieta, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni.

Zapewniamy:

  • szkolenia zawodowe
  • poradnictwo zawodowe
  • Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnia
  • pośrednictwo pracy
  • stypendia szkoleniowe
  • bezpłatne badania lekarskie
  • materiały szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu

 

 

pdf_doc

 

Regulamin rekrutacji

KONKURS: Stanowisko – koordynator, doradca zawodowy

szukamy-posrednika-pracy

 

 

 

Categories: Evikor

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe z Evikor Ełk

„EVIKOR” jest firmą prowadzącą swoją działalność na terenie Ełku i całego kraju. Naszym celem jest organizacja i prowadzenie specjalistycznych szkoleń na wysokim poziome umożliwiających zdobycie odpowiedniej wiedzy i dodatkowych uprawnień m.in. do obsługi:

  • żurawi samojezdnych i przenośnych,
  • wózków jezdniowych,
  • suwnic sterowanych z poziomu roboczego i kabiny,
  • podestów ruchomych (podnośników koszowych),
  • dźwigów budowlanych,
  • wciągników i wciągarek,
  • bhp
  • pierwszej pomocy,
  • cała nasza oferta

Dodatkowe usługi:
Konserwacja urządzeń transportu bliskiego
Obsługa BHP firm

Prowadzimy również szkolenia i egzaminy SEP, UDT, TDT.

Kursy i szkolenia prowadzone w oparciu o zatwierdzone programy szkoleniowe.

Świadczymy usługi w zakresie ślusarstwa-spawalnictwa, konserwacji wózków, suwnic, żurawi. Posiadamy własną spawalnię, wózki widłowe z możliwością ich transportu, oraz dobrze wyposażoną bazę szkoleniową w tym salę komputerową.

W razie potrzeby możemy zorganizować i przeprowadzić grupowe szkolenia w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

 

Szkolenia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych oraz doświadczonych specjalistów.

Ponadto oferujemy Państwu bardzo atrakcyjne ceny za szkolenia, z możliwością negocjacji w przypadku szkoleń grupowych.

Categories: Evikor